Plants and culture - Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

Plantele si cultura: seminte ae mostenirii culturale a europei

Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe

 


Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea include baze arheologice, case memoriale şi muzee (Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul de Ştiinţele Naturii „Delta Dunării”, Muzeul de Artă Populară şi Etnografie, Muzeul de Artă) de pe teritoriul judeţului Tulcea. Pe lângă cercetarea patrimoniului cultural dobrogean şi gestionarea numeroaselor colecţii ştiinţifice, institutul organizează manifestări expoziţionale şi ştiinţifice cu diverse teme şi activităţi educative adresate elevilor.

The Institute of Eco-Museal Research Tulcea includes archaeological bases, memorial houses and museums (Museums of History and Archaeology, Museum of Natural Sciences „Danube Delta”, Museum of Ethnography and Folk Art, Museum of Fine Arts) situated on Tulcea County territory. Beside the research of the Dobrudja’s cultural patrimony and the administration of the numerous scientific collections, the institute organizes exhibitional and scientific manifestations as well as educational activities addressed to the pupils.

 


Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea

Institute of Eco-Museal Research

  Componentă a ICEM, acest muzeu desfăşoară o activitate multidisciplinară, de cercetare, conservare şi valorificare a patrimoniului muzeal şi natural dobrogean (flora, fauna, potenţialul eco-turistic, factorii de agresiune etc.) precum şi acordarea de asistenţă ştiinţifică în cadrul parteneriatelor încheiate cu unităţile de învăţământ. Rezultatele acestor activităţi sunt valorificate ulterior în organizarea de manifestări expoziţionale şi ştiinţifice, dezvoltarea patrimoniului muzeal, elaborarea de măsuri de protejare şi conservare a habitatelor şi speciilor ameninţate cu dispariţia, publicarea de cărţi şi a unei reviste bienale („Delta Dunării. Studii şi comunicări de ecologie şi muzeologie”) şi nu în ultimul rând prin formularea unor puncte de vedere privind oportunitatea unor intervenţii antropice, cu caracter economic, în diferite arii naturale protejate.

Museum of Natural Sciences

 This museum develops a multidisciplinary activity of research, conservation and valorification of Dobrudja’s natural patrimony, as well as scientific consultancy within the framework of the partnerships with the schools. The results of these activities are valorised through: the organization of exhibitional and scientific manifestations, the development of the museal patrimony, the elaboration of measures for the protection and conservation of the habitats and species in danger of extinction, the publication of books and reviews. These results lead to the expression of pertinent points of view regarding the opportunity of the anthropic interventions in the protected areas.


Unit Coordinator: Cristina Dinu

Partecipants:Maria Catalina Popa
Museum of Natural Sciences "Danube Delta" - Institute for Eco-Museal >Research Tulcea
Address Progresului, 32 - 820009 Tulcea, Romania
Telephone -
Web www.icemtl.ro
Emailicemtl@icemtl.ro

 


 

descrizione della immagine   descrizione della immagine  
Site Map   Credits   W3C - WAI - CSS