Plants and culture - Universitetsmuseet, Universitetet I Tromsø

Planter og kultur: såkorn for Europas kulturarv

Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe

 


Tromsø Museum (nå Universitetsmuseet) er den eldste vitenskapelige institusjonen I Nord-Norge, etablert I 1872 og inkorporert I Universitetet I Tromsø I 1976. Universitetet i Tromsø ligger på ca 70 grader nord og er verdens nordligste universitet. Den offisielle åpningen av universitetet var i 1972. Universitetsmuseet består av to faglige seksjoner, Seksjon for Naturvitenskap og Seksjon for Kulturvitenskap. Tromsø Botaniske hage er en del av Seksjon for Naturvitenskap. Hagen er verdens nordligste botaniske hage og ble åpnet i 1994.

Tromsø Museum (now the University Museum) is the oldest scientific institution in North Norway, established in 1872 and incorporated in the University of Tromsø in 1976. The University of Tromsø is the northernmost university of the world, situated at nearly 70 degrees N. The official opening of the university was in 1972. The University Museum consists of two scientific sections, the section of Natural History and the section of Cultural History. The Tromsø Botanical Garden is part of the section of Natural History. The Garden is the northernmost botanical garden in the world and was established in 1994.

 


Universitetsmuseet, Universitetet I Tromsø

 The Tromsø University Museum. Photo Adnan Icagic.

 Botanisk fagenhet har for tiden åtte faste stillinger (inkludert Botanisk Hage), fem vitenskapelige og tre tekniske. Et varierende antall forskere, teknikere og studenter arbeider ved fagenheten. Det ble etablert et DNA-laboratorium i 2003. Forskningsretningene til fagenheten er fylogeografi, sopp- og lavtaksonomi, vegetasjonsstudier, palynologi, etnobotanikk og kulturarv i forbindelse med gamle hager og stauder.
Prosjektet gamle stauder og hager i Nord-Norge startet i 1998. Ved utgangen av 2007 bestod samlingen av gamle stauder i Botanisk Hage av ca. 650 aksesjoner (nummer). Den største delsamlingen er samlingen av gamle aurikler (Primula x pubescens) som består av ca. 150 aksesjoner. Andre spesielle og viktige samlinger er av slektene hjelm (Aconitum), mjødurt (Filipendula), toppslirekne (Aconogonum) og liljer (Lilium) og av arten seiersløk Allium victorialis).

Old perennials in the Traditional part of the Botanical Garden. Photo Brynhild Mørkved.

 The botanical department has at the moment eight permanent members of staff (including the Botanical Garden), consisting of five academics and three technician. A variable number of research fellows, technicians and students are associated with the department. A DNA-laboratory was established in 2003. The research topics are in phylogeography, fungal and lichen taxonomy, vegetation studies, palynology, etnobotany and the heritage of gardens and perennials.
The project Old perennials and gardens in northern Norway started in 1998. At the end of 2007, there has been collected about 650 numbers of old perennials that now are growing in the Tradition part of the Botanical Garden. The biggest part-collection is the collection of old auriculas (Primula x pubescens) that contents of about 150 numbers. Other special and important collections are of the genus  Aconitum, Filipendula, Aconogonum and Lilium and of the species Allium victorialis.


Unit Coordinator: Brynhild Mørkved

University Museum of Tromsø, Section of Natural Science
AddressUniversity of Tromsø, N-9037 Tromsø, Norway
Telephone +47 77 62 07 92
Web uit.no/tmu
Emailbrynhild.morkved@tmu.uit.no

 


 

descrizione della immagine   descrizione della immagine  
Site Map   Credits   W3C - WAI - CSS