Plants and culture - Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rośliny w kulturze: źródło wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy

Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe

 


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, założony w 1364 r. należy do najstarszych ośrodków naukowych w Europie Środkowej. Obecna nazwa „Uniwersytet Jagielloński” pochodząca z pierwszej połowy XIX w. utworzona została dla uczczenia króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z dynastii Jagiellonów, którzy w 1400 r. odnowili Uniwersytet. Obecnie Uniwersytet Jagielloński posiadający 15 wydziałów oraz Collegium Medicum z 3 dodatkowymi wydziałami, należy do czołowych uczelni wyższych w Polsce. Prowadzonych jest 46 kierunków studiów i 127 specjalności. Uniwersytet zatrudnia ponad 6700 pracowników, w tym ok. 3 600 nauczycieli akademickich (ok. 480 profesorów). Liczba studentów wynosi ponad 44 000. Studiuje tutaj ok. 1000 obcokrajowców.

Founded in 1364, it is one of the oldest scientific centres in Central Europe. The present name ‘Jagiellonian University’ was created in the first half of the 19th century to commemorate King Władysław Jagiełło and Queen Jadwiga, who renewed the University in 1400. At present, it consists of 15 faculties and the Collegium Medicum with 3 more faculties, and retains its position among the leading centres of higher education in Poland. There are 46 fields and 127 specialised curricula offered. The Jagiellonian University employs approximately 6,710 people, including over 3,600 academic staff (approximately 480 with the title of Professor). The student body numbers roughly 44,000 students, 1,000 of which are foreign nationals.

 


Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

This image shows The Collegium Śniadeckich - the main building of the Institute of Botany of the Jagiellonian University in Krakow, Poland. The image shows the 
large, elegant, white building with its’ two domed astronomical observation 
points on a damp, foggy autumn day. The view point is from the Botanic Garden behind the Institute of Botany where plots of gardening and a glass green house can be seen. Photo by Jacek Madeja

  Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego założony został w 1913 r. Tradycja badań botanicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim jest bardzo dawna. W czasach Renesansu Kraków był najdalej na wschód Europy wysuniętym ośrodkiem, w którym wydawano ilustrowane książki o roślinach tzw. zielniki. W 1609 r. powstała katedra botaniki lekarskiej, a w 1783 r. Ogród Botaniczny istniejący do dzisiaj, obecnie najstarszy w Polsce. Instytut Botaniki składa się z 6 zakładów, są to: Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Zakład Ekologii Roślin, Zakład Paleobotaniki, Zakład Taksonomii Roślin i Fitogeografii oraz Ogród Botaniczny. Instytut posiada dwa muzea: Muzeum Botaniczne i Pracownia Historii Botaniki im. Jadwigi Dyakowskiej (w obrębie Ogrodu Botanicznego), Muzeum Paleobotaniczne oraz Zielnik. Prowadzone są interdyscyplinarne badania dotyczące taksonomii, fitogeografii, ekologii, paleobotaniki (również paleo DNA), cytologii i embriologii roślin, historii botaniki oraz relacji przyroda-nauka-kultura. Instytut należy do czołowych ośrodków botanicznych w Polsce, posiada szerokie kontakty międzynarodowe.

This is an image of the entrance to the Collegium Novum - main building of the 
Jagiellonian University in Krakow, Poland. The image shows the impressive, red brick, neo-gothic building with its’ multiple arch entrance way on a warm, spring day. There are students, faculty and tourists walking in front of the University building.

  Although the Institute of Botany of the Jagiellonian University was founded in 1913, botanical studies at the Jagiellonian University began much earlier. In the Renaissance, Kraków was the most eastern town of Europe, where illustrated books on plants (so called herbals) were published. In 1609 the Chair of Medical Botany (‘Simplicium’) was established. In 1783 the Botanic Garden was created and is now the oldest garden in Poland. At present, the Institute of Botany consists of 6 departments: Z. Czeppe Department of Polar Research and Documentation, Department of Plant Cytology and Embryology, Department of Plant Ecology, Department of Palaeobotany, Department of Plant Taxonomy and Phytogeography, and the Botanic Garden. The Institute also includes two museums: the J. Dyakowska Botanical Museum and History of Botany Research Unit (within Botanic Garden) and the Paleobotanical Museum and Herbarium. Interdisciplinary studies concerning plant taxonomy, phytogeography, ecology, palaeobotany (including ancient DNA), plant cytology and embryology, history of botany and nature-science-culture relationships are conducted within the Institute. The Institute of Botany of the Jagiellonian University in Krakow is among leading botanical centers in Poland and cooperates with many scientific institutions all over the world.


Unit Coordinator: Dr Jacek Madeja

Partecipant: Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek, Krystyna Harmata, Piotr Mleczko, Piotr Osyczka, Piotr Klepacki, Piotr Kołaczek, Monika Karpińska-Kołaczek, Krzysztof Piątek, Przemysław Naks
Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
AddressUl. Lubicz 46 31-512 Kraków, Polska
Telephone+ 48 12 42 41 796
Web www.uj.edu.pl
  www.ib.uj.edu.pl
Emailjacek.madeja@uj.edu.pl
  jac.m@wp.pl

 


 

descrizione della immagine   descrizione della immagine  
Site Map   Credits   W3C - WAI - CSS