Plants and culture - Nezahat Gökyiğit Botanic Garden (NGBB)

Bitkiler ve Kültür: Avrupa kültürel mirasının tohumları

Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe

 


Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin misyonu “Dünya’nın bitkilerini araştırmak, açıklamak ve korumaktır”.

The mission statement of Nezahat Gökyiğit Botanic Garden is "To explore, explain and conserve the world's plants".

 


Nezahat Gökyiğit Botanic Garden (NGBB)

NGBB general view

Spain Flag  Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, dünyada otoyollar arasında kurulmuş ilk ve tek botanik bahçesidir. Çekici ve güzel görünen bir bahçe yaratmanın ve sürdürmenin yanı sıra, NGBB’nin 3 temel amacı vardır. Bu amaçlardan ilki, az sayıda botanik bahçesi ve arboretuma sahip İstanbul şehrinde eğitsel ve bilimsel faaliyetler sunarak bitki bilgisini halkla paylaşmaktır. İkinci amaç, Türkiye gibi 3.000’i endemik olmak üzere, 9,000 bitki türüne sahip zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülkenin bu zenginliğini korumasına yardımcı olmaktır. Bu amaca ulaşmak amacıyla Türkiye’nin yok olma tehdidi altındaki bitkilerini koruma projeleri yürütülmektedir. Üçüncü temel amaç ise, bahçede Türkiye’nin tüm geofit bitkilerini ve meşe türlerini barındıran koleksiyonlar oluşturmaktır. PaCE projesine katılmak, sahip olunan bitki bilgisini halkla paylaşma fırsatını sunacak ve yukarıda değinilen amaçlara ulaşmada yardımcı olacaktır.

NGBB rocky garden

English language  Nezahat Gökyiğit Botanic Garden (NGBB) is the first and only botanic garden on a motorway junction in the world. Apart from creating an attractive garden, the principal aims of NGBB are threefold. To provide an educational and scientific facility in a city which has very few arboreta or botanic gardens and at the same time to provide an important recreational facility. Secondly, to protect endemic and rare plants which are under severe threat because of rapid urban development and to help conserve Turkey's astonishingly rich diversity of plant life comprising over 9,000 taxa - one third of which are endemic. The third target is to have a comprehensive collection of geophytes and oak species. Participating in such programs as PaCE will provide the opportunity to share knowledge with people from diverse cultures and help us to achieve the aims that are mentioned above.


Unit Coordinator: Prof. Dr. Adil Güner

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi
AddressAtaşehir, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. TEM
Otoyolu Anadolu Kavşağı, Kadıköy, 81120 İstanbul, Turkey
Telephone+ 90 216 456 44 37
Web www.ngbb.gen.tr
Emailadilguner@mac.com

 


 

descrizione della immagine   descrizione della immagine  
Site Map   Credits   W3C - WAI - CSS