Plants and culture - Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Kultúra és növények: Euróopa kultúrális örökségének magjai”

Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe

 


Az Aquincumi Múzeum, Budapest első városi múzeuma, több mint egy évszázada folytat ásatásokat. Mára a Budapesti Történeti Múzeum egységeként fő feladata a főváros római kori kulturális örökségének védelme. Emellett a százhalombattai Matrica Múzeummal együttműködésben részt veszünk a város szélesebb térségének környezetrégészeti rekonstrukciójában.

The Aquincum Museum, the first municipal museum in Budapest, has conducted excavations for over 100 years. It is a filial of the larger Budapest History Museum, responsible chiefly for the capital’s Roman Period heritage. In cooperation with the Matrica Museum (Százhallombatta, Pest County) we also participate in the reconstruction of ancient environments in the broader area of our city.

 


Gyűjtögetett és termesztett, egzotikus és őshonos növények maradványai az őskortól a késő középkorig Pest megyében

Aquincumi Muzeum - entrance

 Az Aquincumi Múzeum biorégészeti laboratóriuma az ország egyetlen ilyen intézménye, amely a budapesti ős- és római kori ásatások leletanyagán dolgozik. A középkori leletek elemzése az anyaintézményben, a Budai Várban folyik. A talajminták rendszeres gyűjtése és iszapolása csak a közelmúltban kezdődött a százhalombattai Matrica Múzeum szakembereinek közreműködésével. A környezetre jellemző, apró rágcsálók és rovarevők maradványait az Aquincumi Múzeum szakembere értékeli, a növénymaradványokkal négy tudós dolgozik. Célunk e kutatások teljes integrációja. Sok területen szorulunk fejlesztésre, első sorban azért, hogy lépést tarthassunk leletmentő ásatások nagy intenzitásával. Emiatt fontos az ásató régészek bevonása a szakszerű mintavételbe, valamint a kutatási eredmények gyors, pontos, közzé tétele.

Aquincumi Muzeum - room

 The bio-archaeology laboratory at Aquincum, the only formal institution of its sort in the country, primarily processes archaeozoological materials from prehistoric and Roman excavations in the territory of Budapest. Medieval faunal assemblages are processed at the ‘mother’ museum in the Budapest castle. Archaeologists have only recently started to regularly take soil samples and carry out flotation in co-operation with the Matrica museum in Szazhallombatta. The resulting small mammalian fraction is processed by a specialist at our museum. Up to four archaeobotanists process the resulting plant macro-rest material and the ultimate goal is to produce bio-archaeology reports with archaeozoologists and archaeobotanists closely cooperating. Much work needs to be done, not least coming to terms with the pressures and need for speed characteristic of rescue excavation. This work will require teaching excavators about the most efficient sampling methods and developing a system where results can be rapidly produced.


Unit coordinator: Alice Choyke

Partecipants: Berzsényi Brigitta, Dálnoki Orsolya, Tóth Andrea
Aquincum Museum of the Budapest History Museum
AddressAquincumi Muzeum 1031 Budapest, Záhony u.4
Telephone(36-1)-250-1650
Web www.aquincum.hu
Emailaquincum@aquincum.hu
  h13017cho@iif.hu

 


 

descrizione della immagine   descrizione della immagine  
Site Map   Credits   W3C - WAI - CSS